Invitation til

Generalforsamling

samt Bolgheri smagning

søndag den 14. november 2021

kl. 15.00 – 16.00 på Restaurant Knapp.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Aabenraa Vinklub, søndag

den 14. november 2019, kl. 15.00 – 16.00 på Restaurant Knapp. 


Dagsorden følger vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budgetoverslag,

    herunder fastlæggelse af kontingent

    for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen. Med baggrund i corona situationen, som betød

    at generalforsamlingen for 2020 ikke blev afholdt, er hele bestyrelsen

    på valg som følgende:

a. Jytte Branderup, modtager genvalg for 2 år

b. Conni Cording, modtager genvalg for 2 år

c. Peter Lyndrup, modtager genvalg for 2 år

d. Henning Rossen, modtager genvalg for 2 år

e. Finn Clausen, modtager genvalg for 1 år

f. Anders Løbner, modtager genvalg for 1 år

g. Per Bossen, modtager genvalg for 1 år

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

a. Revisor Sten Aarestrup, modtager genvalg

b. Revisorsuppleant, Steen Aakjær, modtager genvalg

  1. 8.Eventuelt.


Forslag til emner der ønskes behandlet på Generalforsamlingen kan afleveres

på mail (aabenraavinklub@gmail.com) i forbindelse med tilmeldingen

eller til Per Bossen på telefon 21541785, og skal være formanden

i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen afholdes.